śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ

Kirtaniya sada hari

(033)2554-4155

OUR DEPARTMENTS

Sri Gaudiya Math

16/A, Kaliprasad Chakraborty St.
P. O. : Baghbazar. Kolkata - 700003.
(033) 2554-4155
[email protected]

HEAD OFFICE

 1. Sripad Bhakti Pramod Puri Maharaj
  9433430710
 2. Sripad Anadi Nidhan Das Brahmachary
  7687824739

MUSEUM OFFICE

 1. Sripad Bhaktinishtha Madhusudan Maharaj
  9051781493
 2. Gurupad Adhikari
  8001555335
 3. Sripad Gour Sundar Das Brahmachary
  9804417544

PARA-VIDYAPEETH

 1. Sripad Bhaktihari Harijan Maharaj
  8017573255
 2. Sripad Achintya Madhab Das Brahmachary
  7003415996

BOOK STORE

 1. Sripad Bhaktirakshak Hrishikesh Maharaj
  8420692952
 2. Sripad Dukharan Das Brahmachary
  9903615586
 3. Sripad Narahari Das Brahmachary
  9903615586

GUEST HOUSE

 1. Sripad Narahari Das Brahmachary
  9903069481

MATH IN-CHARGE

 1. Sripad Bhakta Das Brahmachary
  9433367379

FUNCTION & FESTIVAL

 1. Sripad Bhakti Pramod Puri Maharaj
  9433430710
 2. Sripad Shyamal Krishna Das Brahmachary
  9903469221

l