INDIA

Sri Gaudiya Math,  Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham,  Sri Kunja Kutir,  Sri Purushottam Math,  Sri Madhabendra Gaudiya Math,  Sri Brahma Gaudiya Math,  Sri Rupa Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Vyas Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radha Gobinda Gaudiya Math,  Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Prapannasram Math,  Sri Satchidananda Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Krishna Chaitanya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radahakunj Gaudiya Math,  Sri Sanatan Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,

INTERNATIONAL

Sri Bhakti Srirup Bhagawat Gaudiya Math,  Sri Vasudev Gaudiya Math (Gaudiya Mission UK)

Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham

In charge: Sripad Bhakti Ashay Ashram Maharaj
Ph: 03472-248218, 7872138708, 9641230641
E-mail – dshrdmmaharaj867@gmail.com
Estd: In 1958 by Srila B. K. Audulomi Goswami Maharaj

P.O. : Swarupganj, Dist. : Nadia, West Bengal Pin – 741315

ACCOMMODATION AVAILABLE

1. Srimadbhakti Saraswati Grantha Mandir

Sri Kunja Kutir

Incharge: Spd.B.S. Narayan Maharaj
Ph: 9239880075, 7602817814
Estd: In 1929 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Beledangar More. P. O.: Krishnanagar, Nadia, W.B. Pin: 741101

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Purushottam Math

Incharge: Sripad B.S. Shanto Maharaj,
Ph : 9861369417
Estd : In 1922 by Sri Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Chatak Parvat, Gaurbatsahi P.O. : Puri, Orissa. Pin : 752001

ACCOMODATION AVAILABLE

1. Artashram (Puri)
2. Gaudiya Mission charitable medical store (Puri)

Sri Madhabendra Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.B. Bodhyan Maharaj,
Ph : 9692022603
Estd : In 1942 by Sri Srila B. P. Puri Goswami Thakur

Remuna, Baleswar, Orissa Pin : 756019

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Brahma Gaudiya Math

Incharge: B.P. Sadhu Maharaj
Ph : 9937355847, 7873515784
Estd : In 1931 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Alalnath, Brahmagiri Puri, Orissa Pin : 752011

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

1. Artashram (Alalnath)

Sri Rupa Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.A. Abadhut Maharaj,
Ph : 9451179811, 8005333259
Estd : 1930 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad in Memory of Srila Rupa Goswami.

77, Tularam Bagh, Allahabad, U.P. Pin : 211006

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.D. Sridhar Maharaj
Ph: 09891997554,26868743, 9717738682 STD 011
e-mail: gaudiyamath.delhi@gmail.com
Estd: 1929 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Hauz Khas, F/1/1 Enclave, New Delhi Pin: 110016

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Vyas Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Gaurav Giri Maharaj,
Ph : 8708386198 STD 01744
Estd : 1928 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Kurukshetra, Haryana Pin : 136118

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad B. B. Parjatak Maharaj,
Ph: 9833542259, 7738317026, 26591212 STD 022
e-mail: gaudiyamission.mumbai@gmail.com
Estd: 1934 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Gandhi Nagar, Bandra, ( East ) Mumbai Pin: 400051

ACCOMMODATION AVAILABLE

Sri Radha Gobinda Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.S. Srouti Maharaj,
Ph : 9435179292,9647633407
Estd : 1979 by B. K. Audulomi Goswami Maharaj

Lala, Hailakandi, Assam–788163

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math

In charge: Sripad B.M. Mangal Maharaj
Ph: 7347823181
Estd: 1985 by Srila B. S. Bhagabat Goswami Maharaj

Netaji Marg, Subhas Nagar, Mughalsarai, U.P. Pin 232101

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Bhaktisar Maharaj
Phone: 9199547795

Mithapur, Patna Bihar, Pin-800001.

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Prapannasram Math

In charge: Spd. B.N. Nimi Maharaj
Phone: 2520-358 STD 0343, 6294414862

Vill-Amlajora, Post-Rajbandh, Dis-Burdhaman, West Bengal. Pin – 713212

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Satchidananda Math

In charge: Sripad B.A. Akinchan Maharaj,
P.O: Cuttack-1, Orissa. Pin-753001
phone:-8480264446, 6370918796

Tel: 0671-2420432

ACCOMMODATION AVAILABLE

1. Paramarthi Printing Press (Odisha)

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.S. Maharaj,
Motinagar, Lucknow-4 U.P, Pin-226004

Tel: 7706991770

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Krishna Chaitanya Math

Incharge: Sripad B. B. Bharati Maharaj,
Address: Gautam Para Tiraha, Kishorepura, P.O-Vrindaban, Mathura, Pin – 281121 U.P
Phone: +91 90883 73464

ACCOMMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: B.U. Udasin Maharaj
Gautam Buddha Road, P.O – Gaya, Bihar. Pin- 823001

Tel:0631 2225116, 6207086383, 6306888893

ACCOMMODATION AVAILABLE

Sri Radhakunj Gaudiya Math

In charge: Sripad B. B. Bon Maharaj
Konai Road, P.O. Radhakund, Mathura Dt, U.P 281504

Tel: 9454875061, 8979369504, 7903691753

ACCOMMODATION AVAILABLE

Sri Sanatan Gaudiya Math

Incharge: Sripad B.S. Gobinda Maharaj
8/17 Baragambhir Sing, Varanasi, UP Pin- 221001

Tel: 2275-952 STD 0542
Phone:-9450546283

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

In charge: Sripad Gorachand Das Brahmachari
Vishnu Rabha Path, Opp. of Little Bird Academy,
Odalbakra, Lalganesh, Guwahati – 781034

Phn: 8594897994

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

In charge: Sripad B.S. Swami Maharaj,
Hemanta Mukherjee Sarani, Ward No. 30
Deshbondhu Para, Siliguri 734004

Tel: 09874966241, 7699083827

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gourgovinda Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhaktisundar Sagar Maharaj
Basudevpur, Po: Khanjonchawk
Haldia, Midnapore (East)

Tel: 9434345435, 8918707016

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE

Sri Bhagabat-Jonananda Math

In charge: Spd. B.B. Bhikshu Maharaj Brahmachari
Chirulia, Po: Maheshpur, Midnapore (East)
Pin 721452

Tel: 7602997685, 9903065261

ACCOMMODATION NOT AVAILABLE