śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ

Kirtaniya sada hari

(033)2554-4155

INDIA

Sri Gaudiya Math,  Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham,  Sri Kunja Kutir,  Sri Purushottam Math,  Sri Madhabendra Gaudiya Math,  Sri Brahma Gaudiya Math,  Sri Rupa Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Vyas Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radha Gobinda Gaudiya Math,  Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Prapannasram Math,  Sri Satchidananda Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Krishna Chaitanya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radahakunj Gaudiya Math,  Sri Sanatan Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,

INTERNATIONAL

Sri Bhakti Srirup Bhagawat Gaudiya Math,  Sri Vasudev Gaudiya Math (Gaudiya Mission UK)

 • AMERICA / USA

  • Sri Bhakti Srirup Bhagawat Gaudiya Math

   Incharge: Sripad Dharmadas Brahmachary
   Tel : 0015854588053
   e-mail : [email protected]
   Estd : In 2007 by Srila B. S. Paribrajak Goswami Maharaj

   180, Fulton Avenue Rochester, New York-14613,USA

   Know More

  • ASIA / INDIA

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Bhakti Nistha Madhusudan Maharaj
    Ph : 09051781493
    e-mail : [email protected]
    Visit us : www.gaudiyamission.org
    Estd : In 1930 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    16/A, Kaliprasad Chakraborty Street. P. O. : Baghbazar. Kolkata - 700003.

    ACCOMODATION AVAILABLE

    1. SriBrihath-Mridanga Bhagabat Jantralaya
    2. Gaudiya Mission Parabidyapith Research Institute
    3. Gaudiya Mission Grantha Mandir
    4. Gaudiya Mission charitable hospital

    Know More

   • Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham

    Incharge: Sripad Bhakti Ashay Ashram Maharaj
    Ph : 03472-248218,7872138708
    Estd : In 1958 by Srila B. K. Audulomi Goswami Maharaj

    P.O. : Swarupganj, Dist. : Nadia, West Bengal Pin - 741315

    ACCOMODATION AVAILABLE

    1. Srimadbhakti Saraswati Grantha Mandir

    Know More

   • Sri Kunja Kutir

    Incharge: Sripad Bhaktiswarup Narayan Maharaj
    Ph : 9239880075
    Estd : In 1929 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    Beledangar More. P. O. : Krishnanagar, Nadia, W.B. Pin : 741104

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Purushottam Math

    Incharge: Sripad Bhaktisurango Shanto Maharaj
    Ph : 9861369417
    Estd : In 1922 by Sri Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    Chatak Parvat, Gaurbatsahi P.O. : Puri, Orissa. Pin : 752001

    ACCOMODATION AVAILABLE

    1. Artashram (Puri)
    2. Gaudiya Mission charitable medical store (Puri)

    Know More

   • Sri Madhabendra Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Baivab Bodhyan Maharaj
    Ph : 9692022603
    Estd : In 1942 by Sri Srila B. P. Puri Goswami Thakur

    Remuna, Baleswar, Orissa Pin : 756019

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Brahma Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Prasun Sadhu Maharaj
    Ph : 9937355847, 7873515784
    Estd : In 1931 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    Alalnath, Brahmagiri Puri, Orissa Pin : 752011

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    1. Artashram (Alalnath)

    Know More

   • Sri Rupa Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Achar Abadhut Maharaj
    Ph : 9451179811, 8005333259
    Estd : 1930 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad in Memory of Srila Rupa Goswami.

    77, Tularam Bagh, Allahabad, U.P. Pin : 211006

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Dipak Sridhar Maharaj
    Ph: 09891997554,26868743, STD 011
    e-mail: [email protected]
    Estd : 1929 by B. S. Swaraswati Goswami Prabhupad

    Houz Khas, F/1/1 Enclave, New Delhi Pin : 110016

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Vyas Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhaktigaurav Giri Maharaj
    Ph : 8708386198 STD 01744
    Estd : 1928 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    Kurukshetra, Haryana Pin : 136118

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Baivab Parjatak Maharaj
    Ph : 07738317026,26591212 STD 022, 8369513163 (Dayal Krishna Das)
    e-mail: [email protected]
    Estd : 1934 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

    Gandhi Nagar, Bandra, ( East ) Mumbai Pin : 400051

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Radha Gobinda Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Swarup Srouti Maharaj
    Ph : 9435179292,9647633407
    Estd : 1979 by B. K. Audulomi Goswami Maharaj

    Lala, Hailakandi, Assam–788163

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Krishna Das Brahmachary
    Ph : 7347823181
    Estd : 1985 by Srila B. S. Bhagabat Goswami Maharaj

    Netaji Marg, Subhas Nagar, Mughalsarai, U.P.

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhaktisar Maharaj
    Phone: 9199547795

    Mithapur, Patna Bihar, Pin-800001.

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Prapannasram Math

    Incharge: Sripad Bhakti Nistha Nimi Maharaj
    Phone: 2520-358 STD 0343,7872527822

    Vill-Amlajora, Post-Rajbandh, Dis-Burdhaman, West Bengal.

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Satchidananda Math

    Incharge: Sripad Bhakti Ashay Akinchan Maharaj
    P.O: Cuttack-1, Orissa. Pin-753001
    phone:-9853342799

    Tel : 0671 2620432

    ACCOMODATION AVAILABLE

    1. Paramarthi Printing Press (Odisha)

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhaktisulav Sraman Maharaj
    Motinagar, Lucknow-4 U.P, Pin-226004

    Tel: 7706991770

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Krishna Chaitanya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Sudhir Santa Maharaj
    Kishorepura, P.O - Vrindaban, Mathura, Pin - 281128 U.P

    Tel: 8755508413

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Bhakti Udar Udasin Maharaj
    Gautam Buddha Road, P.O - Gaya, Bihar. Pin- 823001

    Tel:0631 2225116, 8809673251, 9207086383

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Radahakunj Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Baivab Bon Maharaj
    Konai Road, P.O. Radhakund, Mathura Dt, U.P 281504

    Tel: 9454875061, 8979369504

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Sanatan Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhakti Charu Gobinda Maharaj
    8/17 Baragambhir Sing, Varanasi, UP Pin- 221001

    Tel: 2275-952 STD 0542
    Phone:-9450546283

    ACCOMODATION AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Haripada Das Brahmachary
    Vishnu Rabha Path, Opp. of Little Bird Academy,
    Odalbakra, Lalganesh, Guwahati - 781034

    Tel: 09706527231

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Shyamsundar Das Brahmachary
    Hemanta Mukherjee Sarani, Ward No. 30
    Deshbondhu Para, Siliguri 734004

    Tel: 09874966241, 7699083827

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Gourgovinda Gaudiya Math

    Incharge: Sripad Bhaktisundar Sagar Maharaj
    Basudevpur, Po: Khanjonchawk
    Haldia, Midnapore (East)

    Tel: 9434345435

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • Sri Bhagabat-Jonananda Math

    Incharge: Sripad Bhuvanmohon Das Brahmachary
    Chirulia, Po: Maheshpur, Midnapore (East)
    Pin 721452

    Tel: 7602997685, 9564245132

    ACCOMODATION NOT AVAILABLE

    Know More

   • EUROPE / ENGLAND

    • Sri Vasudev Gaudiya Math (Gaudiya Mission UK)

     Incharge : Sripad Bhakti Dipak Damodar Maharaj
     Tel : 0044-208-4522733
     Estd : In 1933 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

     27, Cranhurst Road, London NW2 4LJ. UK

     Know More

l