INDIA

Sri Gaudiya Math,  Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham,  Sri Kunja Kutir,  Sri Purushottam Math,  Sri Madhabendra Gaudiya Math,  Sri Brahma Gaudiya Math,  Sri Rupa Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Vyas Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radha Gobinda Gaudiya Math,  Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Prapannasram Math,  Sri Satchidananda Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Krishna Chaitanya Math,  Sri Gaudiya Math,  Sri Radahakunj Gaudiya Math,  Sri Sanatan Gaudiya Math,  Sri Gaudiya Math,

INTERNATIONAL

Sri Bhakti Srirup Bhagawat Gaudiya Math,  Sri Vasudev Gaudiya Math (Gaudiya Mission UK)

AMERICA / USA

Sri Bhakti Srirup Bhagawat Gaudiya Math

Incharge: Sripad Dharmadas Brahmachary
Tel : 0015854588053
e-mail : gaudiyamissionusa@gmail.com
Estd : In 2007 by Srila B. S. Paribrajak Goswami Maharaj

180, Fulton Avenue Rochester, New York-14613,USA

EUROPE / ENGLAND

Sri Vasudev Gaudiya Math (Gaudiya Mission UK)

Incharge : Sripad Bhakti Dipak Damodar Maharaj
Tel : 0044-208-4522733
Estd : In 1933 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

27, Cranhurst Road, London NW2 4LJ. UK

ASIA / INDIA

Sri Gaudiya Math

Incharge: Bhakti Nistha Madhusudan Maharaj
Ph : 09051781493
e-mail : bnmadhusudan1985@gmail.com
Visit us : www.gaudiyamission.org
Estd : In 1930 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

16/A, Kaliprasad Chakraborty Street. P. O. : Baghbazar. Kolkata – 700003.

ACCOMODATION AVAILABLE
1. SriBrihath-Mridanga Bhagabat Jantralaya
2. Gaudiya Mission Parabidyapith Research Institute
3. Gaudiya Mission Grantha Mandir
4. Gaudiya Mission charitable hospital

Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math Godrum Dham

Incharge: Sripad Bhakti Ashay Ashram Maharaj
Ph : 03472-248218,7872138708
Estd : In 1958 by Srila B. K. Audulomi Goswami Maharaj

P.O. : Swarupganj, Dist. : Nadia, West Bengal Pin – 741315

ACCOMODATION AVAILABLE

1. Srimadbhakti Saraswati Grantha Mandir

Sri Kunja Kutir

Incharge: Sripad Bhaktiswarup Narayan Maharaj
Ph : 9239880075
Estd : In 1929 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Beledangar More. P. O. : Krishnanagar, Nadia, W.B. Pin : 741104

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Purushottam Math

Incharge: Sripad Bhaktisurango Shanto Maharaj
Ph : 9861369417
Estd : In 1922 by Sri Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Chatak Parvat, Gaurbatsahi P.O. : Puri, Orissa. Pin : 752001

ACCOMODATION AVAILABLE

1. Artashram (Puri)
2. Gaudiya Mission charitable medical store (Puri)

Sri Madhabendra Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Baivab Bodhyan Maharaj
Ph : 9692022603
Estd : In 1942 by Sri Srila B. P. Puri Goswami Thakur

Remuna, Baleswar, Orissa Pin : 756019

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Brahma Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Prasun Sadhu Maharaj
Ph : 9937355847, 7873515784
Estd : In 1931 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Alalnath, Brahmagiri Puri, Orissa Pin : 752011

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

1. Artashram (Alalnath)

Sri Rupa Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Achar Abadhut Maharaj
Ph : 9451179811, 8005333259
Estd : 1930 by Srila B. S. Saraswati Goswami Prabhupad in Memory of Srila Rupa Goswami.

77, Tularam Bagh, Allahabad, U.P. Pin : 211006

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Dipak Sridhar Maharaj
Ph: 09891997554,26868743, STD 011
e-mail: gaudiyamath.delhi@gmail.com
Estd : 1929 by B. S. Swaraswati Goswami Prabhupad

Houz Khas, F/1/1 Enclave, New Delhi Pin : 110016

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Vyas Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhaktigaurav Giri Maharaj
Ph : 8708386198 STD 01744
Estd : 1928 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Kurukshetra, Haryana Pin : 136118

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Baivab Parjatak Maharaj
Ph : 07738317026,26591212 STD 022, 8369513163 (Dayal Krishna Das)
e-mail: gaudiyamission.mumbai@gmail.com
Estd : 1934 by B. S. Saraswati Goswami Prabhupad

Gandhi Nagar, Bandra, ( East ) Mumbai Pin : 400051

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Radha Gobinda Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Swarup Srouti Maharaj
Ph : 9435179292,9647633407
Estd : 1979 by B. K. Audulomi Goswami Maharaj

Lala, Hailakandi, Assam–788163

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Bhaktikeval Audulomi Gaudiya Math

Incharge: Sripad Krishna Das Brahmachary
Ph : 7347823181
Estd : 1985 by Srila B. S. Bhagabat Goswami Maharaj

Netaji Marg, Subhas Nagar, Mughalsarai, U.P.

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhaktisar Maharaj
Phone: 9199547795

Mithapur, Patna Bihar, Pin-800001.

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Prapannasram Math

Incharge: Sripad Bhakti Nistha Nimi Maharaj
Phone: 2520-358 STD 0343,7872527822

Vill-Amlajora, Post-Rajbandh, Dis-Burdhaman, West Bengal.

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Satchidananda Math

Incharge: Sripad Bhakti Ashay Akinchan Maharaj
P.O: Cuttack-1, Orissa. Pin-753001
phone:-9853342799

Tel : 0671 2620432

ACCOMODATION AVAILABLE

1. Paramarthi Printing Press (Odisha)

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhaktisulav Sraman Maharaj
Motinagar, Lucknow-4 U.P, Pin-226004

Tel: 7706991770

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Krishna Chaitanya Math

Incharge: Sripad Bhakti Bhaskar Bharati Maharaj
Address: Gautam Para Tiraha, Kishorepura, P.O-Vrindaban, Mathura, Pin – 281121 U.P
Phone: +91 90883 73464

ACCOMMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Bhakti Udar Udasin Maharaj
Gautam Buddha Road, P.O – Gaya, Bihar. Pin- 823001

Tel:0631 2225116, 8809673251, 9207086383

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Radahakunj Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Baivab Bon Maharaj
Konai Road, P.O. Radhakund, Mathura Dt, U.P 281504

Tel: 9454875061, 8979369504

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Sanatan Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhakti Charu Gobinda Maharaj
8/17 Baragambhir Sing, Varanasi, UP Pin- 221001

Tel: 2275-952 STD 0542
Phone:-9450546283

ACCOMODATION AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Haripada Das Brahmachary
Vishnu Rabha Path, Opp. of Little Bird Academy,
Odalbakra, Lalganesh, Guwahati – 781034

Tel: 09706527231

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gaudiya Math

Incharge: Sripad Shyamsundar Das Brahmachary
Hemanta Mukherjee Sarani, Ward No. 30
Deshbondhu Para, Siliguri 734004

Tel: 09874966241, 7699083827

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Gourgovinda Gaudiya Math

Incharge: Sripad Bhaktisundar Sagar Maharaj
Basudevpur, Po: Khanjonchawk
Haldia, Midnapore (East)

Tel: 9434345435

ACCOMODATION NOT AVAILABLE

Sri Bhagabat-Jonananda Math

Incharge: Sripad Bhuvanmohon Das Brahmachary
Chirulia, Po: Maheshpur, Midnapore (East)
Pin 721452

Tel: 7602997685, 9564245132

ACCOMODATION NOT AVAILABLE